Om Innanförskapsakademin2020-09-02T07:37:01+00:00

Ett attraktivt
Östersund för alla

Innanförskapsakademin är en tillväxtsatsning som vänder sig till nyanlända och ungdomar. Vi vill förebygga utanförskap och främja kompetensförsörjning inom det lokala näringslivet i Östersund. 

Innanförskapsakademin erbjuder olika praktikprogram och ett kunskapsprogram. Syftet med kunskapsprogrammet är dels att människor med olika bakgrund utbyter erfarenhet och kunskaper och dels att inspirera företag och organisationer att satsa på mångfaldsrekrytering.

Praktikprogrammet finns till för att skapa och underlätta integration på arbetsmarknaden. Programmet visar unga och nya invånare vägen till ett jobb vilket bidrar till att minska arbetslösheten i Östersund. Det är samtidigt ett perfekt tillfälle för företag att hitta ny kompetens och potentiella framtida medarbetare som får företaget att växa.

Arbetsplatsförlagd praktik/anställning kombineras med workshops och föreläsningar inom bland annat entreprenörskap, projektledning och kunskap om svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är samarbetspartner till praktikprogrammet.

Serviceprogrammet “Tillverket” vänder sig till utrikesfödda kvinnor. Genom nära samarbete med lokala restauratörer och utbildningsgivare tränas både språk och färdighet genom praktiskt arbete i kombination med teoretisk kunskap. Serviceprogrammet finansieras av tillväxtverket.

Det är en win-win situation. Vi behöver mångfald och kompetens och de behöver arbetslivserfarenhet och kontaktnät. Många av dem som kommer till Sverige har en kompetens, energi och styrka som fullkomligt nockar mig. Det är slöseri att inte tillvara deras kunskap

– Lillemor Olsson, HR-chef Jämtkraft.

Vi hittar ny kompetens

I enlighet med Östersunds tillväxtplan vill Innanförskapsakademin verka för en attraktiv stad för alla. 2015 startades därför Östersundshem Innanförskapsakademin. Som främsta verktyg för att hitta praktikplatser för programmets räkning har Innanförskapsakademin låtit skriva in social hänsyn i alla Östersundshems upphandlingar inför alla nybyggnationer.

Att ställa sociala krav i upphandlingar kan antingen innebära att man kräver praktikplatser eller en dialog kring praktikplatser, men även andra samarbeten. Det var så allt började. I dag kontaktar företag från olika branscher Innanförskapsakademin. 

Tillsammans hittar vi ny kompetens och potentiella framtida medarbetare till vårt lokala näringsliv.

Innanförskapsakademins praktikprogram vänder sig till dig som är något av följande:

  • Arbetslös och mellan 18-24 år
  • Asylsökande
  • Inskriven i etableringsuppdraget

Programmet består av praktik, workshops och föreläsningar under tre månader. På Innanförskapsakademin får du erfarenheter, kunskap, nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Efter avslutad praktik är förhoppningen att du, tillsammans med Östersundshem och Arbetsförmedlingen, hittar fortsatta arbetsmöjligheter på antingen praktikplatsen eller på ett annat företag.

Så fungerar det praktiskt
Deltagarna praktiserar under en tremånadersperiod hos Östersundshem eller hos något av våra samarbetsföretag. Varje deltagare får en handledare på sin praktikplats. Du som deltagare och din handledare arbetar nära varandra för att praktiken ska bli så givande som möjligt för er båda. Alla handledare får gå en handledarutbildning innan praktiken börjar och både deltagare och handledare får löpande stöd av oss på Innanförskapsakademin.

Praktiken sker på heltid eller deltid beroende på eventuell kombination med parallella studier. Du som deltagare ägnar en förmiddag i veckan till workshops och inspirationsföreläsningar på Verket som ger erfarenheter, kunskaper samt skapar nätverk och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden.

Är du intresserad?
Skicka gärna in din intresseanmälan via formuläret nedan så hör vi av oss när det är dags för rekrytering till nästa praktikperiod. Bifoga gärna ditt cv om du har möjlighet, annars hjälper vi dig gärna att skriva ett på plats. Om du har frågor kring Innanförskapsakademin är du alltid välkommen att maila oss, innanforskapsakademin@ostersundshem.se eller kom till Verket under våra drop-in på måndagar mellan kl 13.00-16:00.

Innanförskapsakademins serviceprogram vänder sig till dig:

  • Utrikesfödd kvinna
  • Asylsökande
  • Som är intresserad av att arbeta inom restaurangbranschen
  • Som har minst nivå B i svenska som andra språk
  • Som har möjlighet att arbeta vissa kvällar

Programmet består av 3 faser. Under fas 1, april-maj, fokuserar vi på teoretisk branschkunskap samt kunskap om hur det är att verka i det svenska samhället. Verksamheten anpassas till gruppens tidigare erfarenheter och egna idéer.

Fas 2, juni-augusti kommer de deltagande driva restaurang en kväll/vecka under handledning av kock och serveringspersonal

Under fas 3, september-november fördjupas programmet för de som går vidare och utbildning hos annan utbildningsaktör varvas med nära samarbete med potentiella arbetsplatser. Noggrann matchning sker med målet att deltagarna ska gå vidare i anställning.

Är du intresserad?
Skicka gärna in din intresseanmälan via formuläret nedan så hör vi av oss när det är dags för rekrytering till nästa praktikperiod. Bifoga gärna ditt cv om du har möjlighet, annars hjälper vi dig gärna att skriva ett på plats. Om du har frågor maila: innanforskapsakademin@ostersundshem.se eller kom till Verket under våra drop-in på måndagar mellan kl 13.00-16:00.

Som samarbetsföretag hos Innanförskapsakademin bidrar du till ett hållbart och attraktivt Östersund för alla, samtidigt som du gör direkt skillnad för deltagarna i programmet.

Som samarbetsföretag kan ni hitta ny kompetens och potentiella framtida medarbetare. Genom praktikplatser på ditt företag kan vi tillsammans minska arbetslösheten och skapa en bättre integration.

Innanförskapsakademin erbjuder utbildning och stöd till handledare under hela perioden.  Programmet är en insats som skapar kvalitativ utveckling för både deltagare och handledare, men även för andra anställda.  Vi finns även kvar som ett stöd för er vid en kommande anställning, så att allt löper så smidigt som möjligt.

Stories

Tillsammans gör vi skillnad

Innanförskapsakademin drivs av Östersundshem som erbjuder praktikplatser, men vi behöver vara fler som hjälps åt. I våra upphandlingar knyter vi till oss samarbetsföretag som kan erbjuda programdeltagare olika arbetsmöjligheter. Samarbetsföretag kan även hålla i en av våra workshops eller erbjuda deltagarna studiebesök.

Innanförskapsakademin, i samarbete med bland andra:
Östersunds kommun, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, ALMI, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Spilloteket, Jazzköket, Folkuniversitetet, studieförbundet vuxenskolan och ung företagsamhet. Övriga samarbetsföretag tar emot deltagare i praktik på halvtid.

Hör gärna av dig om du har frågor om social upphandling, praktik, studiebesök eller annat som rör Innanförskapsakademin och vårt integrationsarbete.

Kontakta oss

Till toppen