Inskrivning Innanförskapsakademin

Personuppgifterna du ger till oss kommer att användas i samarbete med Arbetsförmedlingen/relevanta arbetsgivare och Östersunds kommun för rekryteringsändamål, anställningsstöd och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Innanförskapsakademin Jämtlands berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen.