Bli ett samarbetsföretag2020-03-17T14:33:00+00:00

Olikheter
– en vinst för alla

Mångfald ökar lönsamheten och tillväxten i företag. Genom medarbetare med olika bakgrund kan du se potentiella möjligheter och nå nya marknader. En inkluderande arbetsplats skapar kreativa miljöer som drar fler talanger till sig. Genom Innanförskapsakademin finns nu chansen för dig som företagare att prova fördelarna med mångfald samtidigt som du gör direkt skillnad för deltagarna och samhället.

Hitta ny kompetens & potentiella medarbetare
Genom praktikplatser på ditt företag kan vi tillsammans minska arbetslösheten och skapa en bättre integration. Praktikprogrammet visar unga och nya invånare vägen till ett jobb vilket bidrar till att minska arbetslösheten i Östersund och skapa en attraktiv stad.

Stöd under hela perioden
Vi erbjuder utbildning och stöd till handledare under hela perioden. Vi kommer ha en kontinuerlig dialog under tiden som praktikperioden pågår och stödet fortsätter så länge ni behöver det.

När du erbjuder en praktikplats till en deltagare på Innanförskapsakademin kommer vi hjälpa er med kontakten med Arbetsförmedlingen och vilka stöd som kan sökas. Programmet är en insats som skapar kvalitativ utveckling för både deltagare och handledare, men även för andra medarbetare. Vi finns även kvar som ett stöd för er vid en eventuell kommande anställning, så att allt löper så smidigt som möjligt.

Vill du veta mer?

Praktikprogrammet ett steg in i arbetslivet

Praktikprogrammet vänder sig till dig som är något av följande: Arbetslös och mellan 18-24 år, Asylsökande eller Inskriven i etableringsuppdraget. Programmet består av praktik, workshops och föreläsningar under tre månader.

LÄS MER

Serviceprogrammet – jobba inom restaurang

Serviceprogrammet vänder sig till dig som är utrikesfödd kvinna, asylsökande, som är intresserad av att arbeta inom restaurangbranschen, har minst nivå B i svenska som andra språk och har möjlighet att arbeta vissa kvällar.

LÄS MER

Det här är Innanförskaps-
akademin

Innanförskapsakademin, IA, är en tillväxtsatsning som vänder sig till nyanlända och ungdomar. Vi på IA vill förebygga utanförskap och främja kompetensförsörjning inom det lokala näringslivet i Östersund.

LÄS MER
Till toppen