Praktik gav Aya språkboost och självkänsla

Aya Snobar lärde sig svenska först när hon fick praktisera den på riktigt, på en arbetsplats. Praktiken på Östersundshems kundservice ledde sedan vidare till ett jobb som konferens- och eventansvarig inom Innanförskapsakademin. Aya beskriver praktiken mer som en utbildning i hur det svenska samhället fungerar.

– Jag fick kunskap om svensk arbetsmarknad, kontakter och stöd med att söka jobb. Innanförskapsakademin hjälpte till med allt, jag fick en helhetsbild av hela systemet. Praktiken var ovärderlig för mig när det gäller språket. Jag lärde mig mer svenska under praktiken än vad jag lärde mig på sju månaders SFI-studier. Det är tusen gången lättare att lära sig svenska på riktigt när man är ute på en arbetsplats, säger Aya Snobar, konferens- och eventansvarig på Innanförskapsakademin.

JOBB INTEGRATIONSNYCKEL
Efter språkstudierna med SFI kom Aya i kontakt med Innanförskapsakademin med hjälp av Arbetsförmedlingen. Praktiken gjorde hon i kundservicen på Östersundshem där hon senare fick en tjänst, idag arbetar hon som konferens- och eventansvarig för Innanförskapsakademin. Aya önskar att fler arbetsplatser öppnade dörrarna för praktikanter.

– Om man inte jobbar kommer man inte in i samhället. När vi kommer som nya svenskar behöver vi lära oss om kulturen, samhället och hur arbetsmarknaden fungerar. Det är inte bra att bara gå hemma och vänta. Vi vill lära oss och vi behöver jobba med svenskar för att göra det. Jag tror också att det finns affärsmässiga vinster att göra genom att vi kan utbyta erfarenheter och idéer från våra respektive arbetsområden, säger Aya.

SKILDA ARBETSKULTURER
Aya är 29 år, palestinier och uppvuxen i Libyen. Hon flydde med sin man och två små barn över medelhavet. Utanför Italiens kust sjönk den överlastade båten och passagerarna räddades av Röda Korsets båtar. Familjen kom till Sverige 2014. Aya är utbildad administratör och jobbade på Palestinas ambassad i Libyen och hennes man är utbildad biomedicinsk analytiker.

– Det är stora skillnader rent praktiskt hur man jobbar i Libyen och här i Sverige. Det är en utmaning att lära sig svenska och samtidigt en helt ny kultur. Här jobbar vi till exempel i platta organisationer, alla är lika mycket värda. I Libyen är allting hierarkiskt. Som arabisk kvinna hade jag inte heller samma rättigheter och förutsättningar som männen i samhället, säger Aya.

LÄRANDE DRIVKRAFT
För Aya Snobar har vägen till konferens- och eventansvarig inom Innanförskapsakademin inte varit rak. Vägen har gått via äktenskap som 16-åring, utbildningsförbud, en sjunkande båt på medelhavet till ett nytt land, språk och kultur.

– Jag är stolt över att ha tagit mig dit jag är i dag. Jag är 29 år. Har två barn och man. Jag utbildade mig i hemlighet i Libyen. Jag har flytt över havet med mina två små barn och överlevt en kapsejsad båt. Jag har fina vänner här, ett jobb och fantastiska arbetskamrater. Jag försörjer mig och familjen. Jag har inte behövt ta emot socialbidrag. Jag har tagit körkort. Jag känner mig stark och nu vill jag utbilda mig vidare och stärka mig inom administration för att få ytterligare möjligheter att söka jobb. Jag vill utvecklas ännu mer, både med utbildning och språk, avslutar Aya Snobar.