Ny erfarenhet till Jämtkraft med Innanförskapsakademin

Energibolaget Jämtkraft ville öppna dörrarna för nyanlända praktikanter men hittade inte riktigt formen för arbetet. Mötet med Innanförskapsakademin blev dörröppnaren.

– Vi ville skapa en större mångfald men var osäkra på hur vi skulle gå tillväga. Med Innanförskapsakademins professionella personal och genomtänkta koncept blev det enkelt för oss att kliva över tröskeln. Visst kan det bli lite knöligt på vägen men med stöttning från akademins handledare är allting möjligt att lösa, säger Lillemor Olsson, HR-chef Jämtkraft.

Helhetsgrepp
Personal vid Innanförskapsakademin planerar hela praktikperioden, matchar rätt person med aktuell arbetsplats, hjälper till att överbrygga språkförbistringar, utbildar och finns som stöd för både företag och praktikanten under hela praktikperioden på tre månader.

Amneh Hamou praktiserade på Jämtkrafts avdelning Energilösningar Kundservice under hösten, hon jobbade med kundmottagande i receptionen och med diverse administrativa uppgifter.

– Amneh var verkligen en positiv kraft och tillgång för oss på många olika sätt, inte minst när det gäller språkkunskaperna. Vi behöver fler anställda med olika bakgrund. Våra kunder är mellan 18 och 100 år med många olika bakgrunder och språk, då behöver vi också kunna möta dem på ett bra sätt, säger Lisa Kärnebro Berggren, teamchef Energilösningar Kundservice.

Energibolaget har cirka 350 anställda och en stor bredd på verksamheten, alltifrån teknik och mekanik till finans och portföljplacering.
– En fördel med en så pass stor arbetsplats som vår är att det finns många olika yrkesroller och uppdrag att matcha med praktikantens erfarenhet och kompetens. Utmaningen har varit att våga prova och att ta sig tiden att ge en person en bra jobbstart, där har samarbetet med Innanförskapsakademin varit helt avgörande, säger Lisa Kärnebro Berggren.

Energi med andra ögon
Samarbetet med Innanförskapsakademin bidrar med lärdomar på flera olika sätt, kompetensmässigt, kulturellt, språkligt och inte minst genom att verksamheten blir sedd med nya ögon.

– För att utveckla verksamheten är det väldigt viktigt att vi har människor som frågar varför, personer som ställer frågor kring varför vi gör på ett eller annat sätt. Och det får vi verkligen hjälp med av våra praktikanter.

Värdefull kunskap
Jämtkraft vill bredda både mångfalden och kompetensen inom företaget, att ta emot nyanlända praktikanter är en av flera vägar att gå och samtidigt ett sätt att visa upp energibranschen som arbetsmarknad.

– Det är en win-win situation. Vi behöver mångfald och kompetens och de behöver arbetslivserfarenhet och kontaktnät. Många av dem som kommer till Sverige har en kompetens, energi och styrka som fullkomligt nockar mig. Amneh till exempel, hon åkte från Bräcke tre dagar i veckan för att praktisera hos oss. Hur många av oss etablerade skulle åka tåg två timmar per dag för en praktikplats? Jag tänker i ett större perspektiv än Jämtkraft, jag tänker hela Östersund, hela länet. De människor som kommer hit har stora resurser och bidrar till samhällsutveckling i stort. Det är slöseri att inte tillvara deras kunskap, säger Lillemor Olsson.